ชมเชย จนท.รหัส 38

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
จนท.รหัส 38 ให้บริการดีมาก มีความเอาในใส่ พูดจาดี พอใจการให้บริการมากค่ะ