ชมเชย กระเป๋าและคนขับ สาย 543

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้ 18 เม.ษ. 62 ช่วงเวลา 13.00 น. ผมออกไปทำงาน ใช้บริการสาย 543 เลขข้างรถ 1-3041 รถครีม-น้ำเงิน เจอกระเป๋าให้บริการดีมาก พูด "ขอบคุณ สวัสดีครับ กับผู้โดยสารผู้ชาย สวัสดีค่ะ กับผู้โดยสารผู้หญิง ผู้โดยสารลงจากประตูรถ พูด ขอบคุณ มองระวัง รอบคอบ ส่งผู้โดยสารลงรถ จนรถออก เยี่ยมมากครับ" ส่วนคนขับ ดีมาก เช่นกัน "ขับรถเรียบร้อย ส่งถึงป้าย ไม่ขับเร่งรีบ ชิดซ้ายทุกครั้งที่จอด อยากให้รักษาคุณภาพแบบนี้ไว้" ไม่ได้มาช่วยอวยน่ะครับ คนทำดีก็ต้องให้กำลังใจ ขอบคุณครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงานทั้งสอง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ