ชมเชย กระเป๋ารถเมล์ สาย 516 บริการช่วง 18.48น. เมื่อวาน (4/2/62)

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
กระเป๋ารถเมล์ในเวลานั้น เห็นผู้โดยสารซึ่งเป็นผู้หญิงตั้งครรภ์จากป้ายชัยพฤกษ์(หน้าtops) ขึ้นมาบนรถ ได้ตะโกนแจ้งคนขับรถให้หยุดรถก่อน เพื่อที่จะหาที่นั่งให้หญิงตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย ด้วยความสุภาพ กับทั้งคนขับรถ และผู้โดยสารท่านอื่น

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ตามที่ท่านได้ชมเชยพนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 516 ไว้นั้น ทางองค์การขอรายละเอียดเพิ่มเติม ทะเบียนรถหรือหมายเลขรถ เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชย ต่อพนักงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอขอบคุณที่ใช้บริการ