[ชมเชย] กระเป๋ารถเมล์สาย 203

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ใช้บริการรถเมล์แดง สาย 203 หมายเลขรถ 12-0556 เวลาใช้บริการ 15.30-16.00 จากท่าน้ำนนท์ ไป สนามหลวง กระเป๋ารถเมล์ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มกับผู้โดยสารและช่วยเหลือผู้สูงอายุในการขึ้น-ลงรถอย่างสม่ำเสมอ ขอชมเชยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.