ชมเชยสาย 79

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้เวลา 14.00 น. ได้ใช้บริการสาย 79 จาก ปณ.ตลิ่งชัน ถึงสยามสแควร์ เลขข้างรถ 655010 ทะเบียน 12-4702 พนักงานเก็บค่าโดยสาร ณัชนก เบญฐา (ไม่แน่ใจตัวสะกดอ่านไม่ค่อยออก) และพนักงานขับรถให้บริการดีมาก อัธยาศัยดี สุภาพ ขับรถนิ่มมาก ทำให้รู้สึกหายเหนื่อยจากอากาศร้อยเลย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ