ชมเชยรถเมล์สาย166

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ป้า...ขอขอบคุณและขอชมเชยรถเมล์ปรับอากาศสีน้ำงินสาย 166 ทางด่วน เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มี.ค.62 ช่วงเวลา 16.00 น. ป้าได้เกิดอาการเป็นลมอย่างกระทันหัน และได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างดีจากกระเป๋าหญิงและคนขับหญิง ป้าไดัรับรู้ข้อมูลเรื่องราวต่างๆจากญาติที่มาด้วย ภายหลังอาการดีขึ้นจากการดูแลรักษาจาก ร.พ.พระมงกุฏฯ จึงขอแสดงความขอบคุณในน้ำใจของทั้งสองท่านและผู้โดยสารทั้งรถ เพราะได้แสดงให้เห็นว่า ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถเมล์สาย166 จะได้รับการดูแลดุจญาติ ขอบคุณมากค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ