ชมเชยรถเมล์สาย 84 คลองสาน-วัดไร่ขิง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ได้ใช้บริการรถเมล์สาย 84 คลองสาน-วัดไร่ขิง ขอชมเชยพนักงานขับรถและกระเป๋ารถเมล์ สามารถจัดการการเว้นระยะห่างบนรถได้ดีมาก ผู้โดยสารยืนเต็มสองฝั่งแล้วก็ไม่รับผู้โดยสารเพิ่ม มีการแจ้งให้ผู้โดยสารที่อยู่ด้านล่างให้ทราบว่ารถไม่สามารถรับผู้โดยสารได้แล้ว ให้รอคันต่อไป ต่างจากรถเมล์สายอื่นๆ เช่น 75 บางคัน ไม่มีการจัดการเว้นระยะห่าง ยืนเต็มสองข้างแล้วยังให้เดินแทรกกลางเข้าไปเบียดกันอีก แต่ ถ้าวิ่งไล่ตามกันมาคันที่ว่างก็ไม่จอดป้าย วิ่งผ่านไปซะงั้น อยากให้ลองดูการทำงานของสาย 84 ดีมากกกกกกกก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก