ชมเชยมากๆค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
คุณป้าที่เป็นกระเป๋ารถเมล์สาย138วันนี้8/7/19ให้บริการดีมากค่ะ คอยช่วยเหลือผู้โดยสารตลอด, พูดจาดีมากๆ หมายเลขรถ138-545023

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ