ชมเชยพนักงาน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชมเชยการบริการของพนักงานรถเมล์ สาย 516 รอบเช้า ขึ้นตรงสายใต้ใหม่ เวลา ประมาณ 8.00 น โดยสารมา กันตนา พนักงานเก็บเงิน ขือ หนูกร บริการดีมาก พูดจาไพเราะ บอกป้ายรถทุกป้าย คนขับรถก็ขับดี (วันที่ 9/3/24)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป