ชมเชยพนักงาน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ดิฉันได้ขึ้นรถสาย145 หมายเลขรถ3-44132วันที่25/10/61เวลาประมาณ18:00จากอนุสวรีย์ปลายทางหมอชิต พบพนักงานเก็บค่าโดยสาร มีความเขาใจใส่ ผดส ขณะ ผดส ขึ้นรถก็กล่าวสวัดดีคะ เวลาลงก็กล่าว เชิญคะ ลงรถระวังรถด้วยนะ เวลาเก็บค่าโดยสารก็ใช้วาจาสุภาพมากๆ พขร ก็ขับรถดี ฉันอยากให้ทาง ต้นสังกัด ช่วยดำเนินการชมเชย พนักงานประจำรถคันนี้ ที่บริการดีเอาใจใส่แบบนี้ จะได้เป็นตัวอย่างในการทำดีต่อไปครับ....ขอบพระคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ