ชมเชยพนักงาน สาย ปอ 515

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชมเชยและขอบคุณพนักงานทุกคนสาย ปอ.515 ครับ โดยเฉพาะ พกส ฐิติกัณต์ ที่เป็นคนเก็บกระเป๋าสตางค์ของผมและคืนของครบถ้วน รวมทั้งพนักงานสาย 515 ทุกคนที่ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ