ชมเชยพนักงาน พกส.

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องด้วยข้าพเจ้าใช้บริการรถเมย์สาย 205 คลองเตยถนนตกเป็นประจำ ได้พบกับพนักงาน ชื่อ คุณทุเรียน พนักงานหญิงท่านนี้บริการผู้โดยสารดีมาก ดูแลผู้โดยสารขึ้นลงเป็นอย่างดี พูดจาไพเราะ ยิ้มแย้มแจ่มใสทุกครั้ง และทุกครั้งที่เจอพี่เค้าก็เป็น แบบนี้โดยบริการด้วยรอยยิ้ม โดยออกมาจากใจจริงๆ ซึ่งอยากให้พนักงานท่านอื่นๆเอาเป็นแบบอย่าง ขอชื่นชมด้วยใจจริงๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการขสมก.