ชมเชยพนักงาน ปอ. 73ก ป้ายทะเบียน 13-0697

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้ขึ้นรถปอ. แล้วรู้สึกว่าพนักงานน่ารัก เห็นพนักงานดูแลคนแก่ที่อาจจะช้า พูดไม่ชัด แต่กระเป๋าตั้งใจฟัง พูดเพราะดีมาก ดูแลอย่างใจเย็น ขึ้นลงรถคือช่วยเหลือตลอด อยากให้มีพนักงานแบบนี้บริการลูกค้า เยอะๆ ขอชื่นชมค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ