ชมเชยพนักงานเก็บเงินสาย47

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชมเชยพนักงานเก็บเงินรถประจำทางสาย47(รถร้อน)ทะเบียนรถ120345 เห็นป้ายชือที่้เสื้อชื่อ คุณ ณัฐกุล( ส่วนนามสกุลยาวเลยอ่านไม่ทันค่ะ )มรรยาทดีมากๆ ยกมือไหว้ผดส.ทุกครั้งเมื่อรับเงินและทอนเงิน พูดขอบคุณครับ ขอโทษครับ ตลอด และคอยเตือนผดส.เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ มีใจรักในการบริการจริงๆและเห็นที่เบาะรถมีพัดแขวนไว้ทุกที่นั่งให้ผดส.ได้ใช้บรรเทาความร้อน ขอชมเชยจากใจค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.