ชมเชยพนักงานเก็บค่าโดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อวันที่ 25/4/2562 เวลาประมาณ 1 ทุ่มกว่า ๆ ได้ใช้บริการรถเมล์สาย 101 เลขข้างรถ 6-50125 พนักงานเก็บค่าโดยสารพูดจาดีมาก มีมารยาทดี ถึงแม้จะเป็นพนักงานเพศที่ 3 แต่มีมารยาทดีมาก ๆ ไม่รู้ว่าพนักงานท่านนั้นชื่ออะไร รบกวนฝากบอกพนักงานท่านนั้นด้วยนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ