ชมเชยพนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย166

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้ดิฉันขึ้นจากปากเกร็ดตอน 14.30 มาลงพระมงกุฏ น้องกระเป๋าบริการดีมาก ยิ้มแย้ม อัธยาศัยดี คอยบอกป้ายคอยดูคนขึ้นลงตลอด เบอร์3004

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 166 ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ