ชมเชยพนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย166

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชมเชยพนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย166 เบอร์ 3049ค่ะ ดิฉันขึ้นจากอนุเสาวรีย์ตอน20.20 น. เพื่อจะไปปากเกร็ด พนักงาน บริการดีมาก พูดจาดี เพราะดิฉันลงป้ายไม่ถูก ก้เลยถามพนักงานเค้าก้เลยบอกค่ะ ขอชมเชยค่ะ อยากให้เป็นตัวอย่างกับรถเมย์หลายๆสายค่ะ หวังว่าความคิดเห็นของดิฉันจะเป็นประโยชน์น่ะค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ