ชมเชยพนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย145 ทะเบียน รด118296

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ดิฉันขอชมเชยพนักงานเก็บค่าโดยสารหญิงของสาย145 เลขทะเบียน รด118296 วันที่24ธ.ค.2557 เวลา13.00 น.ประทับใจในบริการที่ใส่ใจ ดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างดี