ชมเชยพนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย145

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันที่ 3/10/2562 เวลาประมาณ 18.20 น. ขึ้นที่ป้ายตลาดสะพานสอง เลขข้างรถ 3-70427 คุณป้าพนักงานเก็บค่าโดยสารมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้เครื่อง EDC เเละการชำระค่าโดยสารด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ดีมาก สามาถแนะนำประเภทของบัตร วิธีใช้ และวิธีเติมเงินเข้าบัตรให้ผู้โดยสารเข้าใจอย่างละเอียดและถูกต้อง จึงขอชื่นชมในความใส่ใจเเละความตั้งใจผ่านไปถึงคุณป้าด้วยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานสาย 145 ที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการขสมก.