ชมเชยพนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 36ก 8-80490

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พนักงานเก็บค่าโดยสาร ชื่อคุณ อัศวิณพงศ์ ชินอก (หากสะกดผิดขออภัย) บริการดีมากครับ - กล่าวทักทาย เชิญครับ,สวัสดีครับ,ขอบคุณครับ -ยิ้มแย้มแจ่มใสกับผู้โดยสารทุกคน -ช่วยเหลือ เด็ก สตรี และคนชรา ขณะ ขึ้นลงรถ -แนะนำเส้นทางแก่ผู้โดยสาร -อธิบาย คุณลักษณะของ จอ GpS ในกรณีมีผู้โดยสารถามว่าคือ จออะไร โดยส่วนตัวไม่ค่อยได้นั่งรถเมล์บ่อยนัก ถือว่าพนักงานท่านดี บริการดีมากครับ สมควรแก่การชมเชยคระบ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ