ชมเชยพนักงานเก็บค่าโดยสาร ปอ 73ก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อวันที่ 29 กันยายน เวลาประมาณ 12:00-14:00 ได้ใช้บริการรถประจำทางปรับอากาศสาย 73ก โดยขึ้นจากบริเวณตรงข้ามซอยลาดพร้าว 101 ไปลงสยาม ในช่วงเวลานั้น อากาศทั้งภายนอกและภายในตัวรถร้อนอบอ้าวมาก และมีผู้โดยสารขี้นรถมาเรื่อยๆจนเต็มคันรถในที่สุด สังเกตได้ว่า พนักงานเก็บค่าโดยสาร คุณ วันเพ็ญ เรืองยศ ได้ให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส ใจเย็น ตลอดเส้นทางที่ได้โดยสารบนรถคันดังกล่าว จึงขอชมเชยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้พนักงานมา ณ ที่นี้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ