ชมเชยพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย509

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ช่วงบ่ายสามกว่าๆ(ขึ้นรถจากอนุสาวรีย์ชัย) สาย509 เลขข้างรถ 6-56119 พนักงานหญิงเก็บค่าโดยสาร บริการสุภาพเรียบร้อย ช่วยเหลือผู้โดยสารที่ของหนัก ยกสัมภาระลงจากรถประจำทางแทนผู้โดยสาร จัดแจงที่นั่งให้ผู้โดยสารเมื่อที่นั่งว่าง ประคองผู้โดยสารเมื่องลงรถหรือรถเบรคครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ