ชมเชยพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย 95

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
กระผมขอชื่นชม คุณพรพรรณ เรียมฤทธิ์ พนักงานเก็บค่าโดยสารสาย 95 อู่บางเขน - บางกะปิ (ม.รามคำแหง 1) กะบ่ายครับ พนักงานท่านนี้ปฎิบัติงานได้อย่างยอดเยี่ยม แต่งกายถูกระเบียบของ ขสมก. ยิ้มแย้มแจ่มใสกับผู้โดยสารเป็นอย่างดี ขอให้รักษาความดีนี้ตลอดไปครับ

ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ

ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ