ชมเชยพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย 511 ครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้ผมกลับบ้านจากหน้าห้างแพลตินัมมาลงชัยพฤกษ์ ขอชมเชยการบริการของพนักงานเก็บค่าโดยสารชื่อ คุณอารีรัตน์ พวงมณี มาก ๆ ครับ (ขออภัยถ้าสะกดผิด) พูดจาดี ให้บริการกับทุกคนด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายผู้โดยสารทุกคน และมีมารยาทดีมาก ขอเป็นกำลังใจให้คุณอารีรัตน์นะครับ :)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ