ชมเชยพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย 156

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
กระผมขอชื่นชม พนักงานเก็บค่าโดยสารสาย 156 กะเช้า วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2562 หมายเลขข้างรถ 8-80445 โดยสารจากอู่รามอินทรา ลงเดอะมอลล์บางกะปิครับ พนักงานท่านนี้ปฎิบัติงานได้อย่างยอดเยี่ยม แต่งกายถูกระเบียบของ ขสมก. ยิ้มแย้มแจ่มใสกับผู้โดยสารเป็นอย่างดี ขอให้รักษาความดีนี้ตลอดไปครับ

ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ