ชมเชยพนักงานเก็บค่าโดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันที่ 28/12/61 ผมขึ้นสาย ปอ.515 จากเเยกซังฮี้ เวลา 12:35น. เลขข้างรถ6-56080 มุ่งหน้าศาลายา เมื่อรถถึงป้ายโพธิสาร มีผู้โดยสารที่ชราจะลงป้ายนี้ เมื่อผู้โดยสารท่านนี้จะลง พกส.ได้ช่วยถือสัมภาระและดูแลผู้โดยสารลงจากรถจนถึงด้านล่างรถ ซึ่งเป็นการให้บริการที่ดี ซึ่ง พกส.ท่านนี้ได้ดูเเลผู้โดยสารที่ชราจนลงจากรถของตน จึงควรที่จะชมเชย ขอบคุณครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ