ชมเชยพนักงานสาย 95

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้เวลาประมาณ 19.20 น. ได้โดยสารรถประจำทางสีครีม-แดง สาย 95 เลขข้างรถ 1-50021 จากป้ายหน้าตลาดอินทรารักษ์ ไปยังอู่บางเขน ตลอดทางพนักงานเก็บสตางค์ มีความสนใจดูแลผู้โดยสารเป็นอย่างดี 1. พนักงานได้บอกให้ผู้โดยสารที่ยืนอยู่ทราบว่ามีที่นั่งว่างเหลืออยู่จุดใดบ้าง 2. พนักงานได้ช่วยจูงเด็กขึ้นบันไดเพื่อความรวดเร็วของผู้โดยสาร 3. พนักงานได้ทอนเงินเป็นจำนวน 14 บาทเมื่อเหรียญสตางค์ขาด เท่ากับว่าพนักงานจะขาดทุนไป 50 สตางค์ ทั้งหมดถือน้ำใจในการบริการที่น่าชื่นชม จึงเขียนจดหมายฉบับนี้มาเพื่อให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการตั้งใจทำงานบริการที่ดีต่อไป 20 พฤศจิกายน 2557