ชมเชยพนักงานสาย 29

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อวันที่ 24 ต.ค ได้ใช้บริการรถเมล์ของ ขสมก สาย 29 ครีมแดง ได้รับการบริการที่ดีมากจากพนักงานเก็บค่าโดยสารชื่อ อำพัน จันทร์รักงาม(ไม่แน่ใจตัวสะกด) คุณอำพันให้สัญญาณคนขับออกตัวรถตลอด สุภาพ บริการดี อัธยาศัยดี จึงเรียนมาเพื่อขอชมเชยด้วยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ