ชมเชยพนักงานสาย 156

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
<script>alert("testkrub")</script>

ขสมก.รับทราบเรื่องและได้จัดส่งเรื่องชมเชยไปยังเขตการเดินรถ 8 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานรถประจำทางสาย 156 เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบหาพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ในวัน เวลา และเลขข้างรถดังกล่าว เพื่อทำเรื่องประกาศชมเชย และเป็นขวัญกำลังใจพนักงานหน้าที่ต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง ขสมก.