ชมเชยพนักงานประจำรถสาย 39

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชมพี่กระเป๋าและพี่คนขับรถสาย 39 เนื่องจากพี่ทั้งสองมีใจรักในงานบริการ เมื่อผู้โดยสารถามเส้นทางต่อรถ พี่ทั้งสองก็เต็มใจที่จะตอบและให้ข้อมูลอย่างละเอียด ถือว่ามี service mind ที่ดีมากครับ เป็นรถเที่ยวสุดท้ายจากตลาดไทของวันที่14กันยา ที่รถเป็นโฆษณาแซมบัค

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 39 วันและเวลาดังกล่าว ทั้งสองท่าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ