ชมเชยพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชมเชยพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร รถเมล์สาย 33-17 โดยโดยสารจากถนนพระอาทิตย์จนถึงรพ วชิร วันที่26/12/57เวลาประมาณ 10.30 ซึ่งไม่ว่าจะเป็นมารยาทในการขับ การจอดรถรวมถึงมารยาทในการต้อนรับผู้โดยสารบนรถการให้ความช่วยเหลือพระหรือแม่ชีคนแก่ที่โดยสารดีมาก