ชมเชยพนักงานขับรถและกระเป๋า

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
นั่งรถเมล์สาย 509 เลขข้างรถ 6-55186 ขึ้นจากจากกระทรวงศึกษาธิการ ไปลงที่พุทธมณฑลสายสอง สังเกตว่าพนักงานขับรถดี ใจเย็น รอบคอบ ระมัดระวัง ถึงแม้จะมีรถกระบะส่งของขับปาดหน้ากระทันหัน ก็หยุดและหลีกเลี่ยงได้อย่างนุ่มนวล ส่วนพนักงานกระเป๋ารถเมล์ ก็ดูแลเอาใจใส่ผู้โดยสารจะขึ้นหรือลงรถทุกป้าย คอยบอกเส้นทางป้ายรถเมล์ตลอด ขอชมเชยว่าบริการประชาชนได้ประทับใจจริงครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ