ชมเชยพนักงานขับรถเมล์สาย 93

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ช่วง 10.30 น. - 11.00 น. กระผมได้ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์โดยการลื่นล้มขณะฝนตก บริเวณตึกธนภูมิ ถนนเพชรบุรี รถฯ ได้ไหลไปยังล้อหน้าของรถเมล์สาย 93 (ไม่แน่ใจเรื่องหมายเลข แต่เป็นรถเมล์สีส้ม) แต่ พนง.ขับรถเมล์ (ผู้ชาย) เบรครถไว้ได้ทันและยังลงมาช่วยข้าพเจ้ายกรถและสอบถามอาการ แต่ด้วยความตกใจจึงจึงไม่ได้ถามชื่อ พนง. ท่านนั้น แต่ข้าพเจ้าก็ได้กล่าวขอบคุณไป ถือว่าเป็นผู้มีน้ำใจกับข้าพเจ้ามาก ถ้ามาเห็นข้อความนี้โปรดให้ท่านติดต่อพนักงานท่านนั้น ว่าข้าพเจ้าขอบคุณจากใจจริงๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ชมเชยแนะนำบริการแนะนำบริการโทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด