ชมเชยพนักงานขับรถสาย97

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พนักงานชื่อ นายเจษฎาพร หมื่นไกร สาย97 ขับรถดี เนื่องจากมีรถยนต์มาปาดหน้าเพื่อจะเลี้ยวซ้าย ตรงแยกประดิพัทธ์ (วันเสาร์ที่7 มี.ค.58 เวลา15:30) ถ้าพนักงานขับรถไม่ระวัง มีสตื อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ พนักงานไม่ได้แสดงอารมณ์โมโห พูดจาหยาบคายออกมา และหยุดจอดตามป้ายรถเมล์

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อแจ้งให้พนักงานรับทราบเรื่องและติดประกาศชมเชยบันทึกประวัติ เพื่อเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ดีแก่พนักงานท่านอื่นและเป็นเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง ขสมก.