ชมเชยพนักงานขับรถสาย82 ครีม-แดง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชมเชยพนักงานขับรถสาย82 พระประแดง-สนามหลวง (ครีม-แดง) เลขข้างรถ 5-40390 ค่ะ ขับรถใจเย็น ขับรถสุภาพ ไม่กระชาก รอจนผู้โดยสารขึ้นลงเรียบร้อยแล้วจึงค่อยออกรถ มีตะโกนบอกป้ายที่จะถึงข้างหน้าให้ผู้โดยสารทราบตลอดทาง เคยได้ขึ้นและเจอคุณน้าคนขับคนนี้หลายครั้งแล้ว แต่ไม่ได้ดูชื่อค่ะ คิดว่าคนที่เคยขึ้นคนอื่นก็คงรู้สึกประทับใจเช่นกันค่ะ ขอชื่นชมค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ