ชมเชยพนักงานขับรถสาย 84ก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ชมเชยพนักงานขับรถเมล์สาย 84ก วันจันทร์ที่ 5ก.ค. ช่วง 6 โมงเช้า เลขรถ 6-50391 พอดีติดไฟแดงตรงแยกสาย 5 แล้วพขร.ถามว่ามีใครขึ้น 515 ไหม (พอดี515 อยู่แยกสาย5 เหมือนกันกำลังจะเลี้ยวมาป้ายตรงข้ามแมคโคร ถ้าไฟเขียวแล้ว เราจะไปสาย 515 คันนี้ไม่ทัน) พขร. จึงขับอ้อมไปให้ ทำให้เราได้ขึ้นรถเมล์ สาย 515 คันนั้นพอดี ฝากชมเชยในความเอาใจใส่ ด้วยนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.