ชมเชยพนักงานขับรถสาย 556

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พนักงานขับรถ 556 หมายเลข 6-55002 เวลา 9.20 น. วันที่ 23 ก.พ. 64 จากศาลายาไปพาต้า พนักงานขับมารยาทดี ผมกำลังวิ่งจากสะพานลอยมาก็รอ แล้วก็ทักทายด้วยรอยยิ้ม ฝากชื่นชมด้วยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.