ชมเชยพนักงานขับรถสาย 536

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พนักงานขับรถเมล์สาย 536 เช้าวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 9:00 ที่บริเวณสำโรง แอป via bus แจ้งหมายเลขรถว่า "536 13-0242 3-45031" ผู้แจ้งมีความประสงค์ที่จะลงปากน้ำแต่เนื่องจากรถเมล์จำเป็นต้องเติมก๊าซที่ปู่เจ้า พนักงานขับรถท่านนี้ได้ติดต่อขอให้รถเมล์ายอื่นช่วยรับผู้แจ้งเพื่อส่งต่อไปยังที่หมาย ทั้งที่ผู้แจ้งเป็นผู้โดยสารบนรถเมล์ที่เหลือเพียงคนเดียว นับได้ว่าพนักงานขับรถท่านนี้มีความเป็นมืออาชีพและจิตบริการอย่างสูง จึงแจ้งมาเพื่อขอชมเชยพนักงานขับรถท่านนี้ครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ