ชมเชยพนักงานขับรถสาย 536

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พนักงานขับรถสาย 536 ดูจาก via bus เลขที่ 13-0619 3-45043 เช้าวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลาประมาณ 8:10 ที่อนุสาวรีย์ พนักงานท่านนี้ขับรถดี มีมารยาท อัธยาศัยดี ใจเย็น ไม่ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้านั่งอยู่ในรถหรือไม่ก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น 1. ช่วงเช้ามักจะมีเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้านั่งสาย 536 มาด้วยเกือบทุกวันและจะลงรถที่บางนา ซึ่งหลังจากเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าลงจากรถแล้วพนักงานขับรถท่านนี้ยังคงขับรถที่ความเร็วเท่าเดิมและวิ่งซ้ายตลอดเท่าที่จะทำได้และรับผู้โดยสารตลอด ไม่เคยเห็นขับออกขวาหรือเลนกลางแล้วอาศัยรถบัสบังเพื่อไม่ยอมรับผู้โดยสาร 2. สังเกตุพบว่าบ่อยครั้งที่เห็นพนักงานขับรถท่านนี้มีสติ ควบคุมอารมณ์ได้ดี เมื่อมีรถคนอื่นขับรถไม่ดีส่งผลต่อรถเมล์ที่ขับอยู่ก็ไม่เคยตอบโต้ 3. ยิ้มแย้ม ทักทายผู้โดยสาร ด้วยเหตุผลข้างต้นจึงขอชมเชยการให้บริการของพนักงานขับรถท่านนี้ครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ