ชมเชยพนักงานขับรถสายสนามบินดอนเมือง A4

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชมเชยพนักงานขับรถสายสนามบินดอนเมือง A4. รอบออกจากสนามบินดอนเมืองเวลา 23.00น. ของวันที่ 10 ธันวาคม 2564 (จำหมายเลขข้างรถ/ทะเบียนไม่ได้) โดยในเที่ยวนั้นมีผู้สูงอายุโดยสารเดินทางมากับรถรอบดังกล่าวด้วย ผมได้สังเกตเห็นว่าผู้สูงอายุท่านนั้นเดินไม่สะดวกอาจจะเป็นเพราะขาเจ็บ และเมื่อรถถึงจุดหมายปลายทางบริเวณโรงละครแห่งชาติ พนักงานขับรถคันดังกล่าวได้เข้าไปดูแลผู้สูงอายุท่านนั้นอย่างดีตั้งแต่ลงจากรถจนถึงส่งขึ้นรถแท็กซี่ นับว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่มีพนักงานดูแลผู้โดยสารเป็นอย่างดี นับว่าเป็นหน้าเป็นตาที่ดีขององค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนผู้ใช้บริการที่สุด จึงขอชมเชยพนักงานท่านดังกล่าวผ่านทาง ขสมก. ครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ