ชมเชยพนักงานกระเป๋า ปอ. 93

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันที่ 17 กพ.2563 เวลา 06:56 น. คุณกระเป๋ารถเมล์ผู้หญิง(เป็นอิสลาม) ได้มากล่าวขอโทษที่ไม่ได้เปิดประตูด้านหลังให้เนื่องจากมองไม่เห็น ซึ่งดิฉันก็ไม่ได้ติดใจอะไรตั้งแต่แรกแล้ว แต่คุณกระเป๋ารถเมล์ก็ยังไม่ลืมที่จะขอโทษต่อความไม่สะดวกของผู้ใช้บริการ ซึ่งน่าประทับใจมากค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.