ชมเชยพนักงงานเก็บค่าโดยสาร สาย514

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย514 เลขข้างรถ 2-45115 ทะเบียน13-1207 เวลาประมาณบ่ายโมง เลขตั๋ว 2065807 มองป้ายชื่อไม่ชัดแต่นามสกุลแกะทอง บริการดี สุภาพ พูดเชิญค่ะ รับเงินขอบคุณค่ะตลอด บอกป้ายสม่ำเสมอ ชื่นชมมากๆค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.