ชมเชยพกส. สาย 79

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พกส.สาย 79 วันที่ 20 มี.ค. 62 ช่วงกลางคืนประมาณสามทุ่ม การให้บริการดี มีสวัสดีผู้โดยสารตอนเก็บเงินเกือบทุกคน บอกให้ผดส.ชิดในได้ดี สุภาพ ขอบคุณทุกครั้ง เหมือนฟังคำเตือนบนบีทีเอสเลย ทะเบียนและเลขรถ 13-1464 (6-56029) ฝากชมเชยด้วยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ