ชมเชยพกส.สาย511

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันที่21ช่วง11:15มีโอกาสขึ้นสาย 511 เลขข้างรถ 3-66396 จากอุดมสุขไปอโศก ระหว่างโดยสาร คุณอารีรัตน์ พกส. ให้ข้อมูลผู้โดยสารหลายคนที่ขึ้นมาดีมาก เช่นมีคนขึ้นผิดสายก็แนะนำสายที่ถูกต้อง แจ้งคุณยายที่กำลังจะขึ้นด้วยความลำบากจะไปประตูน้ำเรื่องมีรถทางด่วนกำลังมาจะได้ไม่เสียเวลาตั้งแต่ก่อนขึ้น แนะนำผู้สูงอายุเรื่องสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสาร ซึ่งบริการทั้งหมดด้วยความยิ้มแย้มทำให้ประทับใจมากๆค่ะไม่เจอแบบนี้มานานมากๆแล้วค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การรับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูล แจ้งให้พนักงานประจำรถคันดังกล่าวทราบและติดประกาศชมเชยและบันทึกประวัติความดีความชอบ เพื่อเป็นแบบอย่างการบริการที่ดีและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ