ชมเชยบริการ 156

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สวัสดีครับ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 ผมได้ใช้บริการรถประจำทาง สาย 156 พนักงานเก็บค่าโดยสารให้บริการด้วยความสุภาพ เมื่อเวลารับค่าโดยสารจากมือผู้โดยสาร และเวลายื่นตั๋วให้ผู้โดยสาร ก็ค้อมตัวอย่างมีมารยาทดี เมื่อรถเมล์จอดที่ป้ายต่างๆ พนักงานเก็บค่าโดยสารท่านนี้ก็จะยืนบริเวณประตูดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยของผู้โดยสารที่ขึ้น-ลงรถ เป็นที่น่าชื่นชมและเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นอย่างยิ่ง จึงขอชมเชยมา ณ โอกาสนี้ครับ สาย : 156 หมายเลขข้างรถ : 8-80274 พนักงานเก็บค่าโดยสาร : คุณ วณาสิทธิ์ ขอบคุณครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทาง 156 ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงานขับรถคันดั่งกล่าว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ