ชมเชยบริการ สาย 145

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
คนขับเเละตั๋วรถเมล์บริการดีมากดูเเลทั่วถึง เลขรถ 3-40284

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ