ชมเชยคนขับและพนักงานเก็บสตางค์ที่ตั้งใจทำงาน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เป็นหนึ่งในผู้โดยสารที่ใช้บริการรถเมล์เป็นประจำทุกวัน ป้ายที่รู้สึกว่ามีปัญหามากเลยคือป้ายรถเมล์ตรงสถานีบีทีเอสบางหว้า ทางออก 4 (มุ่งหน้าบางแค) เพราะคนขับรถเมล์ส่วนใหญ่ไม่ให้ความร่วมมือในการจอดรถให้ตรงป้าย ชอบจอดให้คนขึ้นลงตามใจชอบแม้จะมีพนักงานขสมก.คอยโบกที่ป้่าย กลายเป็นว่าคนที่มารอตรงป้ายได้ขึ้นรถท้ายสุด หรือไม่ก็ไม่ได้ขึ้นเลย เพราะพอรถเต็มคนขับรถก็เบี่ยงรถออก เป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกมากค่ะ อย่างไรก็ตาม ยังมีพนักงานจำนวนหนึ่งของขสมก.ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎเพื่อดูแลความเรียบร้อยและปลอดภัยของผู้โดยสาร อยากให้องค์กรให้ความสำคัญกับบุคคลากรเหล่านี้ให้มาก ในฐานะผู้โดยสาร ฝากชมเชยและขอบคุณพนักงานทุกท่านมา ณ ที่นี้ ด้านล่างนี้เป็นสายและเบอร์รถที่ได้จดไว้เวลาเจอคันที่ดีๆ โดยส่วนใหญ่จะเป็นรถที่มาจอดป้ายสถานีบางหว้าช่วงเย็นๆ ค่ะ - ปอ.80 6-55160 วันที่ 30สค2561 เวลาประมาณ 18.00 น. ที่ป้ายสถานีบางหว้่า คนขับจอดรถตรงป้าย ขับรถดี ช่วยบอกป้ายให้ผู้โดยสารตลอด ส่วนกระเป๋าก็สุภาพมากค่ะ พยายามขอความร่วมมือผู้โดยสารให้ชิดในอย่างเป็นระเบียบ และไม่ต้องกังวลหากจ่ายสตางค์ไม่ทันเพราะคนเยอะมากๆ - ปอ.80 6-55161 วันที่ 28สค2561 ช่วงเย็นๆ พนักงานก็บสตางค์สุภาพ พยายามขอความร่วมมือในการจัดระเบียบผู้โดยสารบนรถ - สาย 7ก 6-50133 วันที่ 20กค2561 ช่วงเย็น จอดรถตรงป้าย สุภาพ - สาย 84ก 6-50424 วันที่ 10กค2561 18.25 น. จอดตรงป้าย ขับรถดี กระเป๋าสุภาพน่ารัก - สาย 7 65409 วันที่ 30เมย2561 จอดตรงป้าย ขับรถดี - ปอ.84 6-50098 จอดตรงป้าย ขับรถไม่เร็วเกิน กระเป๋ารถเมล์ดี - สาย 147-64 วันที่ 3เมย2561 รถเก่า แต่จอดตรงป้าย กระเป๋าดีมาก คอยบอกป้ายผู้โดยสารตลอด ดูแลผู้โดยสารดี - สาย 101 6-50192 วันที่ 28มีค2561 จอดตรงป้าย กระเป๋าสุภาพ ใส่ใจ - สาย 84 6-50471 วันที่ 20กพ2561 กระเป๋าใส่ใจ บอกป้าย - ปอ.84 6-55025 26ธค2560 ขับรถดี จอดตรงป้าย - ปอ.84 6-50136 วันที่ 6พย2560 พนง.สุภาพ จอดตรงป้าย ข้อเสนอแนะ - ช่วยทำระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอเนิกส์ให้สำเร็จซักที เพื่อความคล่องตัวในการโดยสาร - จอทีวีหน้ารถ สิ่งสำคัญคือตัวอักษรที่ขึ้นบอกป้ายต้องใหญ่และเห็นชัด ถ้ามีเสียงบอกด้วยจะดี คนไม่ได้ต้องการดูโฆษณาค่ะ เค้าต้องการรู้ว่ารถกำลังจะจอดที่ไหนต่อไป ถึงป้ายที่ตัวเองจะลงรึยัง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางทุกคันที่เเจ้งเข้ามา ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ