ชมเชยคนขับและกระเป๋ารถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อวันที่20กค61 เวลา14.15 ดิฉันขึ้นรถเมล์แดงจากรังสิตสาย34 เลขหมายประจำรถ 1-50478 เลขเหนือคนขับ 70 7-50478 12077 แต่มองชื่อคนขับกับกระเป๋าไม่ชัด คนขับรถขับดีมาก ไม่จอดนอกป้าย หรือซ้อนคัน ระหว่างทางฝนตก จอดชิดขอบและตรงเต้นท์ชั่วคราว/ป้ายที่ร่ม เพื่อให้ผู้โดยสารเปียกน้อยที่สุด ซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อน กระเป๋ายิ่งดีไปกว่านั้น บอกสถานที่ป้ายถัดไปชัดเจน เตือนผู้โดยสารอย่าลืมสิ่งใดไว้ในรถ เตือนผู้โดยสารไม่ต้องรีบ บอกจำนวนผู้โดยสารลง-ขึ้นแก่คนขับๆจะได้ไม่ออกรถก่อนครบจำนวน ดิฉันอยากให้มีการพิจารณาการกระทำความดีเป็นพิเศษแก่พนักงานดีๆอย่างนี้ เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อองค์กรและพนักงานอื่นๆ ปัจจุบันขสมกก้าวทันโลกดิจิตัล มีระบบจ่ายค่ารถด้วยการ์ด/QR อยากให้พิจารณาติดป้าย fb/line ติดกับเลขหมายรถ ข้างและบนรถเมล์ทุกคัน เพื่อให้ผู้โดยสารกด ชอบหรือไม่ชอบ ได้ทันที เพราะคงจะมีน้อยคนที่จะส่งสารอย่างที่ดิฉันทำ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงาน 34 ที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.