ชมเชยการให้บริการของพนักงาน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ชมเชยพนกงานขับรถและกรเป๋ารถปอ.36 เลขข้างรถ 4-44080 วันที่ 05/01/65 เวลา 08.00 เห็นผู้โดยสารทำเงินตกระหว่าง ที่จะขึ้นรถเมล์ คนขับได้แจ้งให้ผู้โดยสารลงไปเก็บ พร้อมจอดรถรอ ผู้โดยสารด้วยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ชมเชยแนะนำบริการได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอขอบคุณที่ใช้บริการขสมก.