ชมเชยการให้บริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชมเชยพนักงานขับรถ ปอ145 เบอร์รถ 344041 ขับรถดีมากค่ะ จอดรถตรงป้าย ไม่ปาดไปปาดมา พนักงานเก็บค่าโดยสารน่ารักมาก คอยบอกว่าถึงป้ายไหนแล้ว แล้วก็ขอบคุณผู้โดยสารเวลาด้วยค่ะ